odprawy przy zwolnieniach z pracy

blogan

Temat: Powierzenie pracownikowi innej pracy - Proszę o pomoc!!!
Witam!
Pracowałam w sklepie odziezowym na stanowisku sprzedawca, z-ca kieronika sklepu, który został zlikwidowany. Zgodnie z prawem pracownikom należała się odprawa pieniężna (pracodawca zatrudnia ponad 20 osób) ja będąc na zwolnieniu chorobowym otrzymałam od pracodwacy pismo w którym informuje mnie że od momentu uzyskania przez mnie zdolnosci do pracy do dnia 15 października powierza mi się wykonywanie innej pracy a konkretnie stanowisko asystenta działu handlowego. Przyczyna powierzenia innego rodzaju pracy sa potrzeby pracodawcy związane z chwilowymi brakami kadrowymi w centrali oraz likwidacja salonu sprzedaży i poszukiwaniem przez pracodawcę nowego lokalu pod salon sprzedaży. Zmiana rodzaju pracy nie spowoduje obnizenia mojego wynagrodzenia.
W w/w pismie nie ma konkretnego zdania, że powierza mi się tą pracę na okres 3 m -cy. Cały problem polega na tym że musiałabym dojeżdżac ponad 400km, dla mnie jest to niemożliwe... kontaktowałam sie telefonicznie z pracodawcą żeby zapyta czy mam to traktowac jako delegację i czy mogę liczyc na zwrot kosztów dojazdu albo mieszkanie służbowe, usłyszałam odp. że jeśli sie zdecyduje "to wtedy będziemy o tym myslec"... proszę mi powiedziec czy mam jakieś wyjście z tej sytuacji? czy moge odmówic? zdaniem radcy prawnego jest to celowa prowokacja ze strony pracodawcy... czy jedynym wyjsciem z tej sytuacji jest moja rezygnacja z pracy? dlaczego mam sie pozbywac prawa do odprawy? p
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=204Temat: Odprawa
Proszę o poradę!Pracuję jako pracownik cywilny na podstawie umowy o pracę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Otrzymałem wypowiedzenie w związku z likwidacją tej instytucji.W WKU zatrudnionych jest 17 pracowników na podstawie umowy o pracę a ponadto żołnierze zawodowi.Pracodawca twierdzi, że odprawa pieniężna nie należy się pracownikom ponieważ zakład pracy zatrudnia na podstawie umowy o pracę mniej niż 20 osób.Ustawa z dnia 13.03.2003r nr 90, poz.844 reguluje sprawę odpraw przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych w przypadku zatrudnienia powyżej 20 osób.Nic nie mówi się w niej o odprawach w przypadku całkowitej likwidacji zakładu pracy. Czy przysługuje mi odprawa? Pozdrawiam!
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=1417


Temat: [Komunikacja] KZK GOP
[url=http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,3535314.html]
[/url]


Początek zwolnień grupowych w bytomskim PKM-ie


pap, judy
07-08-2006, ostatnia aktualizacja 07-08-2006 21:02


Prawie 600 osób odbierze w tym tygodniu wypowiedzenia z pracy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Bytomiu

Pierwsze wypowiedzenia wręczono już w poniedziałek. - Dostajemy zwolnienia z pracy, wciąż jednak nie otrzymaliśmy wynagrodzenia za czerwiec i lipiec. Warunki zwolnień grupowych przewidują, że mamy jeszcze dostać pensje za sierpień i odprawy. W kasie firmy jednak jest pusto, a jej finanse ma sprawdzać prokuratura - mówi Mirosław Kolasa, przewodniczący zakładowej "Solidarności".

Do bytomskiej prokuratury trafiła już sprawa zniknięcia z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 143 tys. zł. Pracownicy obwiniają o to władze spółki. Twierdzą też, że zagarnęły one pieniądze na składki ubezpieczenia zdrowotnego za maj oraz część funduszy na realizację programu pilotażowego, w ramach którego zatrudniano konduktorów.

Bytomski PKM był do niedawna jednym z największych przewoźników w aglomeracji górnośląskiej. W czerwcu firma ogłosiła upadłość.
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=30


Temat: [Gospodarka] Kryzys czyli końca nie widać
z onet.pl

Międzynarodowy koncern szykuje wielkie zwolnienia w Polsce
(Puls Biznesu, dd/26.11.2008, godz. 07:54)
ArcelorMittal szykuje wielkie zwolnienia. W czterech hutach posady straci ponad tysiąc osób. To jedno z najbardziej radykalnych cięć w polskich firmach - czytamy w "Pulsie biznesu".


Do Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej trafiło pismo, w którym zarząd ArcelorMittal Poland informuje, że przeprowadzi zwolnienia grupowe - chodzi o 980 osób. Wcześniej do UP wpłynęło pismo z dąbrowskiego oddziału Huty Katowice o planowanym zwolnieniu 200 osób. O redukcji zatrudnienia o 127 osób poinformowała także spółka Milterm, świadcząca usługi na rzecz AMP.

ArcelorMittal poinformował najpierw o ograniczeniu produkcji o 15 proc., teraz mówi się o spadku do 30 proc. Z informacji "PB" wynika, że największe ograniczenie produkcji w Europie ma nastąpić w Polsce. Już wygaszono dwa wielkie piece w Krakowie i Dąbrowie Górniczej.

Zarząd AMP planuje, że oszczędności przyniosą rocznie 300 mln euro. Średnia płaca w spółce wynosi 4,5 tys. zł brutto, ale ok. 60 proc. załogi ma 3,6 tys. brutto. Zwalniani pracownicy mają otrzymać odprawy, na razie nie wiadomo jakiej wysokości.

Więcej w "Pulsie Biznesu".
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=2622


Temat: PROBLEM - WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY
" />Jeśli pracownik napisze pismo z prośbą o rozwiązanie umowy wcześniej na mocy porozumienia stron, a jedynym tego powodem będą przyczyny leżące po stronie pracodawcy (a tu tak właśnie będzie), to oczywiście umowa rozwiąże się w terminie ustalonym przez strony. I taką datę należy wpisać na świadectwie pracy. Jest to możliwe na mocy art. bodajże 11 ustawy o zwolnieniach grupowych. Pracownik nie straci prawa do odprawy zależnej od ogólnego stażu, ale straci prawo do odszkodowania za skrócony okres wypowiedzienia (z Twojego pytania wynika, że taki został zastosowany). Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2466


Temat: Odprawa??
" />wszystko zalezy od trybu rozwiazania umowy o prace, jesli zatrudniona byla na czas nieokreslony i zostala zwolniona z przyczyn zakladu pracy w zwiazku z usawa o zwolnieniach grupowych to pracodawca musi wyplacic odprawe,jej wysokosc zalezy od tego kiedy uplywa okres wypowiedzenia, jeśli po 01.07.2003 to przy stazu pracy 6 lat,u obecnego pracodawcy, przysługuje jej odprawa 2 miesięczna.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3429


Temat: zwolnienia indywidualne u pracodawcy zatrudniającego pow. 2
" />Prosze o pomoc. Pracodawca zatrudnia pow. 20 pracowników. Zwalnia jedną osobę (likwidacja stanowiska pracy) czy pracownikowi należy sie odprawa? Pracownik był zatrudniony na czas nieokreślony, u w/w pracodawcy pracuje 6 lat. Czy jest różnica między likwidacją staniowiska pracy a przyczynami ekonomicznymi w możliwości otrzymania odprawy? Moim zdaniem likwiduje się stanowisko pracy z przyczyn ekonomicznych. I czy ma znaczenie wiek pracownika, a wiec to czy po zwolnieniu może przejść na świadczenie przedemerytalne?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10223


Temat: czy nalezy się odprawa?
" />Przy zwolnieniu z art 10 ust.1 ustawy z dnia 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika (Dz.U. nr 90 poz.844) należy się odprawa tylko wtedy gdy pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników. Otwórz stronę: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0844.htm
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18117


Temat: odprawa
" />witam!

dnia 4.01.99r zostałam zatrudniona na okres probny /3 miesiace/, 09.02.99r ,miałam wypadek w drodze do pracy i przebywałam na zwolnieniu lekarskim do 15.05.99r. Z dniem 03.04.99r dostałam wypowiedzenie, a 17.05.99r ponownie zostalam zatrudniona na czas nieokreślony.Z dniem 30.04.2007 zostala rozwiązana umowa o pracę z przyczyn nie dotyczących pracown. Dz.u.nr 90, poz.844 / likwidacja stanowiska pracy. Zakład zatrudnia 120 osób. Jaką odprawę powinnam otrzymać / 2 cz 3 miesięczna/.
Proszę podpowiedżcie, dziękuję , pozdrawiam
jaga
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41650


Temat: odprawa
Dobrze, to może od początku,
kwestię odprawy reguluje jak zwykle Kodeks Pracy (plus często wewnętrzne układy zbiorowe pracy):
odprawa przysługuje w przypadkach:
- przejścia na emeryturę lub rentę- co do zasady przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art.921 KP) chyba że ZUZP przyznaje prawo do wielokrotności tego świadczenia (tzn. 3 czy nawet 6 krotności pensji)
- odprawa tzw. pośmiertna uregulowana art.93 KP.

Jest jeszcze kwestia zbiorowych zwolnień lub likwidacji zakładu pracy.


Ustawa z dnia 13 marca 2003 r.o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.)mówi,że:
Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=11083


Temat: Najazd górników, zostają zgliszcza..
Sprawa jest prosta.

Nie dadza po dobroci, to wezmiemy sila. Dadza po dobroci, to i tak zrobimy zadyme, zeby nastepnym razem nie trzeba bylo sie prosic. Sami dadza.

Wszystko wyglada tak, jak opisuje to kolega Metoh. Gornicy NIE MAJA NAMNIEJSZEGO PRAWA domagac sie wyjatkowego traktowania przez Panstwo. Kazdy jest kowalem swojego losu i nikt nie kazal im zostac gornikiem. Ci osobnicy sa rozpieszczeni przez poprzedni system. Czarne zloto bylo nasza duma narodowa i gornicy probuja do tej pory odcinac od tego kupony. Dostawali bardzo wysokie odprawy przy zwolnieniach z likwidowanych kopaln. Oczywiscie wiekszosc te pieniadze przejadala (nowy samochod, inne bajerki), bo woda sodowa nagle do glowki uderzyla. W zamysle rzadu ta kasa miala byc przeznaczona na przebranzowienie, a wiec co za tym idzie: nauka nowego zawodu, studia, technikum i co tam jeszcze moze w tym pomoc Ale po co? Po kiego sie meczyc? Zrobi sie zadyme. Jak nie pomoze, to sie zrobi druga i Panstwo da pieniazki. Przeciez kiedys ludzie spod znaku S walczyli o to, zeby byla swoboda w naszym Panstwie i zeby kazdy mogl zyc w sposob przez siebie wybrany. A kiedy to wszystko dostali, nagle ziemia spod nog uciekla.
Przypomina mi sie cytat z filmu "Psy".

- A gdzie ja teraz prace znajde, jak ja tylko przesluchiwac umiem?

Jak ktos ma leb na karku, to sobie rade da. A jak ktos tego lba nie ma, to pracuje ciezko na tego z lbem na karku.

Tyle
Źródło: 78.46.87.150/~polonia/forum/viewtopic.php?t=6156


Temat: ZALEGŁY URLOP
Czy należy uznać za naruszenie uprawnień pracowniczych taką sytuację - Po pierwsze primo - 18 grudnia 2005 składałem wniosek o urlop za ten rok w wymiarze 2 dni - urlop został odrzucony ze stwierdzeniem "nie dostaniesz, bo niedawno 'odpoczywałeś na zwolnieniu lekarskim' ", w tym samym okresie inni pracownicy wnioskowany urlop otrzymali;

Po drugie primo - w dn. 24 (poniedziałek) kwietnia 2006 złozyłem wnioski urlopowe - 3 odrębne - na okresy 28.04 (1 dzień) - 02.05 (1 dzień), 04-05.06 (2 dni) dotyczące urlopu zaległego...

Do czwartku nic się nie dzieje, tzn. kierownik jakby nie widzi wniosku, a nie ma takiej możliwości, gdyż wniosek składany jest elektronicznie i samo złożenie go skutkuje wysłaniem do niego mejla z taką informacją..

W czwartek - 27.04 przed 17-tą - o tej godzinie wychodzi kierownik, ja natomiast pracuję do 22 - słyszę "nie dostaniesz urlopu na te dni, bo odpoczywałeś na zwolnieniu, poza tym nie mam obowiązku ci go dać".
Wobec powyższego poomimo złożonego wniosku przyszedłem do pracy 28 kwietnia, a wcześniej czyli w dniu 27 kwietnia wysłałem pismo do prezesa mówiące o całym zajściu co skutkowało tym, iż stwierdził, że jeśli naprawdę potrzebyję urlopu to mamy tak się dogadać abym go dostał, a jeśli tak nie będzie to on wpłynie na kierownika aby mi urlopu udzielił...

W konsekwencji po "ciekawej rozmowie" otrzymałem zgodę na urlop tylko na 02.05... Niestety, w sobotę 30 kwietnia zabrało mnie pogotowie z podejrzezniem ataku epilepsji, co skutkowało poobytem w szpitalu od dnia 02.05 do 05.05 i zwolnieniem lekarskim do 14.05, po którm to zwolnieniu znalazłem się w szpitalu na operacji kolana - zwolnienie obecnie mam do 30 września...

Chcę "pożegnać" się z tą pracą - jeśli będą "normalni" - to za porozumieniem stron i ew. zeby dali ze swej strony odprawę, a jeśli będą robić problemy to czy takie zachowanie można podciągnąc pod "ciężkie naruszenie uprawnień pracowniczych" i rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ?

Z góry dzięki za odpowiedź - zależy mi na czasie

Ew. na mejla gswiatek@pocztaonet.pl

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1717


Powered by WordPress, © blogan